UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD.


ग्राहक डेस्क

सूचना डेस्क

अन्य उपयोगी लिंक्स

ई – सेवायें

सर्वेक्षक प्रबंधन नीति


प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

क्र.सं. शीर्षक डाउनलोड
1 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- किसान भागीदारी अनंतिम सूची - जिला बीड  PDF ICON
2 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- किसान भागीदारी अनंतिम सूची - जिला रत्नागिरी  PDF ICON
3 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- किसान भागीदारी अनंतिम सूची - जिला अहमदनगर  PDF ICON
4 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- किसान भागीदारी अनंतिम सूची - जिला पुणे  PDF ICON
5 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- किसान भागीदारी अनंतिम सूची - जिला नासिक  PDF ICON
6 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- किसान भागीदारी अनंतिम सूची - जिला बीड बैंक-भाग 2  PDF ICON
7 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- किसान भागीदारी अनंतिम सूची - जिला बीड बैंक-भाग 1  PDF ICON
8 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 04-07-2018 तक भुगतान किए गए दावों का विवरण  PDF ICON
9 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 17-07-2018 तक भुगतान किए गए दावों का विवरण  PDF ICON
10 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- 12.12.2018 को भुगतान किए गए किसान वार दावों का विवरण - जिला पुणे  PDF ICON
11 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- 12.12.2018 को भुगतान किए गए किसान वार दावों का विवरण - जिला नासिक  PDF ICON
12 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- 12.12.2018 को सोयाबीन के अलावा अन्य फसल के लिए किसानों के दावों का विवरण - जिला बीड  PDF ICON
13 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- 12.12.2018 को सोयाबीन फसल के लिए किसानों के दावों का विवरण - जिला बीड  PDF ICON
14 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- सीएससी / ऑनलाइन - जिला अहमदनगर के माध्यम से नामांकित किसानों के लिए किसानवार द्वारा अस्वीकृत आधार आधारित दावों का विवरण  PDF ICON
15 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- सीएससी / ऑनलाइन - फसल सोयाबीन - जिला बीड के माध्यम से नामांकित किसानों के लिए किसानवार द्वारा अस्वीकृत आधार आधारित दावों का विवरण  PDF ICON
16 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- सीएससी / ऑनलाइन के माध्यम से नामांकित किसानों के लिए किसानवार द्वारा अस्वीकृत आधार आधारित दावों का विवरण - फसल - सोयाबीन से अन्य - जिला बीड  PDF ICON
17 पीएमएफबीवाई- महाराष्ट्र खरीफ 2017- 08.01.2019 को किसान वार के दावों का विवरण - जिला अहमदनगर  PDF ICON
18 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीफ २०१७, जि. अहमदनगर- ऑनलाइन/सी एस सी केंद्रामार्फत पिक विमा काढलेल्या शेतकर्यांसाठी सूचना  PDF ICON
19 पीएमएफबीवाई - खरीफ 2017 - दस्तावेजों का जमा करना - बीड जिले, महाराष्ट्र में आधार आधारित अस्वीकृत भुगतान  PDF ICON
20 प्रमपीवी योजना खरीफ २०१७ - एबीपीस/डीबीटी द्वारे बाउंस झालेल्या व पुन्हा शेतकऱ्यांच्या दिलेल्या बँक खात्यामध्ये जमा केलेल्या नुकसान भरपाईची यादी - जिल्हा बीड  PDF ICON
21 प्रमपीवी योजना खरीफ २०१७ - एबीपीस/डीबीटी द्वारे बाउंस झालेल्या व पुन्हा शेतकऱ्यांच्या दिलेल्या बँक खात्यामध्ये जमा केलेल्या नुकसान भरपाईची यादी - जिल्हा अहमदनगर  PDF ICON